Trampkraft är väldigt engagerad i trafikfrågor och arbetar aktivt för en bättre trafikmiljö för cyklister.

fredag 29 mars 2013

Trafikfrågor

Trafikpolicyprogram

Våra fordon ställer större krav på cykelinfrastrukturen än vanliga cyklar. De snabbare liggcyklarna behöver bättre geometri på cykelbanorna och utrymme för omkörningar. De bredare trehjulingarna kräver bredare cykelbanor, förstås. Velomobilerna kräver allt detta, plus avsatsfria passager in på cykelbanorna. Alla tre kräver bättre sikt och säkerhet i korsningar och cykelöverfarter.

Trampkraft behöver slåss för detta. Därför tog vi fram ett trafikpolicyprogram 2009, fortfarande mycket aktuellt. Med det som grund kämpar vi för bättre förhållanden, ofta  tillsammans med de andra cykelorganisationerna.

Trampkrafts trafikpolicyprogram Tolv punkter för säkrare och attraktivare cykling, antaget vid årsmötet 2009-05-09. (Fil: Trafikpolicyprogram Trampkraft).

Cyklingsutredningen
Den första statliga utredningen om cykel tillsattes hösten 2010, arbetade i två år och lade sen fram sitt tjocka slutbetänkande hösten 2012. Under den tiden deltog Trampkraft i fyra sammanträden då Cyklingsutredningen träffade oss tillsammans med övriga cykelorganisationer. Vi skickade också in våra synpunkter skriftligt i följande skrivelser.

Trampkrafts synpunkter på Cykligsutredningens frågor till sammanträdet 111128, skrivelse till Cyklingsutredningen 2011-11-24 (Fil: Trampkraft synpunkter Cyklingsutredningens frågor)
Trampkrafts förslag på forskning och innovationsarbete för ökad cykling, skrivelse till Cyklingsutredningen 2011-08-23. (Fil: FOU-förslag till Cyklingsutredningen)
Trampkrafts synpunkter på cykelregler, skrivelse till Cyklingsutredningen 2011-06-12. (Fil: Trampkraft_till_cyklingskomitten)

Remissyttranden på Cyklingsutredningens förslag
Cyklingsutredningen präglades tyvärr av juridisk formalism av sällan skådat slag. I stort sett all förändring ansågs omöjlig. Därför fanns det inte ett enda förslag med relevans för frågan om ökad cykling, och bara ett enda av betydelse för säkerheten. Våra synpunkter framfördes i remissyttrandena.

Trampkrafts remissvar på Cyklingsutredningen 2013-03-04 från cykelorganisationerna och Naturskyddsföreningen. (Fil: Trampkrafts_remissvar_Cyklingsutredningen)
Gemensamt remissvar på Cyklingsutredningen 2013-02-20 från cykelorganisationerna och Naturskyddsföreningen. (Fil: Organisationernas_remissyttrande_Cyklingsutredningen)

Skrivelse till infrastrukturministern med anledning av den tandlösa Cyklingsutredningen
Gemensam skrivelse 2012-12-05 till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med krav på statlig satsning för ökat och säkrare cyklande. (Fil: Skrivelse_till_infrastrukturministern_om_cykelinvesteringar). 

Debattartiklar med anledning av Cyklingsutredningen
Tillsammans med de andra cyklingsorganisationerna – Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet och Svensk Cykling – samt Naturskyddsföreningen, skrev vi fem debattartiklar som publicerades i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 2012.

Debattartikel Staten måste bidra till cykelvägar, gemensam artikel på Brännpunkt, Svenska Dagbladet 2012-11-19. (Fil: Cyklingsutredningen_SvD_Brannpunkt_121119)

Debattartikel Inför bilfria zoner runt alla grundskolor, gemensam artikel på Brännpunkt, Svenska Dagbladet 2012-08-20 från cykelorganisationerna och Naturskyddsföreningen.  (Fil: Inför bilfria zoner runt alla grundskolor_Brännpunkt_SvD)
Debattartikel Prioritera folkhälsan - inför "hälsocykeln", gemensam artikel på Brännpunkt, nätupplagan Svenska Dagbladet 2012-07-21 från cykelorganisationerna och Naturskyddsföreningen. (Fil: Debatt SvD- Prioritera folkhälsan)
Debattartikel Ändra skattereglerna för att gynna cykling, gemensam artikel på Brännpunkt, Svenska Dagbladet 2012-07-20 från cykelorganisationerna och Naturskyddsföreningen. (Fil: Ändra skattereglerna för att gynna cykling_SvD)
Debattartikel Cykelpott i stället för vackra ord, gemensam artikel på DN Debatt, Dagens Nyheter 2012-06-30 från cykelorganisationerna och Naturskyddsföreningen. (Fil: Artikel DN Debatt 120630)

Övriga aktiviteter
Vi har förstås tagit upp 2+1-vägarna och en del andra saker som berör medlemmarna i Trampkraft, ja, inte bara oss utan alla cyklister.

Trampkraft om mitträckesvägar 2+1-vägar farliga för cyklister och mopedister, skrivelse till infrastrukturministern 2009-06-08. (Fil: HPVS skrivelse till regeringen om mitträckesvägar)
HPVS om Nationell plan för transportsystemet, skrivelse till Planeringsrådet för den nationella transportplanen 2009-05-10 (Fil: HPVS om den nationella planen för transportsystemet)
Trampkraft om sommarcykelvägar, skrivelse till Generaldirektören för Vägverket 2009-02-19. (Fil: HPVS om sommarcykelvägar v2)